Säynätsalo-seura ry

Säynätsalo-seuran tehtävä on elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseutuun liittyvän tiedon kerääminen, tallentaminen ja esittäminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen. Seuralla on tärkeä tehtävä kotiseututietouden ja historian jakamisessa uusille sukupolville. Myös kulttuurin vaaliminen on tärkeä osa seuran toimintaa. Seura järjestää erilaisia tapahtumia, joihin kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.

Säynätsalo-seura on rekisteröity vuonna 2004. Seuran toiminnassa on keskitytty uusien jäsenten hankintaan. Toivomme, että mahdollisimman moni 15-vuotta täyttänyt säynätsalolaisuutta kannattava henkilö tai paikkakunnalla toimiva yhteisö liittyisi seuran jäseniksi. Sääntöjen mukaan seurassa on varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä.

Liity jäseneksi

Jäsenmaksu varsinaisilta eli henkilöjäseniltä on 10 €/vuosi ja kannattaja- eli yhteisöjäseniltä 100 €/vuosi. Maksut on pidetty samoina koko toiminnan ajan. Jäsenmaksut laskutetaan alkuvuodesta.